Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > List Motywacyjny

List Motywacyjny

LIST MOTYWACYJNY TO TWOJA REKLAMA!!

Dla większości pracodawców jest dokumentem drugorzędnym - zaraz po CV. W momencie wątpliwości pracodawcy Czy zaprosić Cię na rozmowę rekrutacyjną?” -  może mieć rozstrzygające znaczenie!

Celem listu jest wzbudzenie sympatii pracodawcy i przekonanie go do swojej osoby. Często jest narzędziem sprawdzającym Twoją motywację, kreatywność oraz niekiedy poczucie humoru.

Jest to rodzaj autoreklamy, która decyduje o Twojej przyszłości w kontekście zatrudnienia. Możliwość wyróżnienia się spośród kandydatów.

Możesz w nim zawrzeć informacje, których nie umieściłeś w CV, a których warto wspomnieć. Listem odpowiadasz na dwa podstawowe pytania:

Dlaczego staram się o pracę?

Dlaczego pracodawca miałby właśnie mnie zatrudnić na proponowane stanowisko?

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:

  • Aby list nie stał się zbyt nudny, najlepiej aby mieścił się na jednej stronie A4
  • Pisz starannie i schludnie
  • Nie używaj słów, których znaczenia nie znasz, uważaj na błędy ortograficzne!
  • Nie powtarzaj zbyt wielu informacji, które zawarłeś w CV
  • Nie używaj wielu rodzajów czcionki
    (może sugerować kopiowanie gotowych tekstów z Internetu)
  • Pamiętaj, aby napisać o indywidualnych osiągnięciach i sukcesach zawodowych, które mogą mieć znaczenie w aplikowaniu na dane stanowisko
  • Tego samego listu nie wysyłaj do wszystkich firm! List powinien zostać dopasowany indywidualnie do firmy i stanowiska, zwłaszcza w firmach gdzie jest on wymagany

CO POWINNIEN ZAWIERAĆ LIST MOTYWACYJNY:

1.  Dane osobowe:
W lewym górnym rogu podajesz imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, mile widziany jest również adres mailowy. W prawym górnym rogu wpisz natomiast miejscowość i aktualna datę.

2.  Nagłówek:
Dane osoby i firmy, do której kierowane jest pismo powinny znaleźć się po prawej stronie, jednak poniżej twoich danych osobowych

3.  Treść:

AKAPIT 1.
Wyjaśnij skąd? Jak? i kiedy? dowiedziałeś się o ofercie. Koniecznie podaj stanowisko, którym jesteś zainteresowany (firma w danym momencie może poszukiwać pracowników na różne stanowiska)

AKAPIT 2.
Krótko przedstaw swoje doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności przekonujące pracodawcę, że to właśnie Ty jesteś odpowiednią osobą do pracy na danym stanowisku. Jeśli nie masz jeszcze zbyt wielu osiągnięć na swoim koncie napisz o swoich najważniejszych cechach lub umiejętnościach, które mogą być kluczowe kandydując na dane stanowisko.
Pamiętaj nie powtarzaj zbyt wielu informacji z CV!

AKAPIT 3.
W tym punkcie uzasadnij, dlaczego zależy ci na uzyskaniu tej pracy. Np. „Chce pracować w firmie X, ponieważ umożliwia rozwój zawodowy” itd.
Argumenty te powinny być prawdziwe, faktycznie opisujące daną firmę, jeśli przesadzisz uzasadnienie zostanie odebrane za nieprawdziwe, a nawet może okazać się obraźliwe czy ironiczne dla pracodawcy. Jeśli naprawdę zależy Ci na tej pracy postaraj się dowiedzieć się jak najwięcej o danej firmie, jej działalności oraz produktach/usługach. Pomoże Ci to nie tylko w napisaniu fajnego listu, ale na pewno przyda się podczas ewentualnej rozmowy.

AKAPIT 4.
Kończąc list nie rozpisuj się zbyt obszernie, podziękuj za uwagę i przeczytanie listu oraz podkreśl wyraźnie chęć do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej i zaprezentowania osobiście swojej kandydatury

4.  Zakończenie:
List najlepiej, aby zakończony był jednym ze zwrotów: „z poważaniem” lub „z wyrazami szacunku” lub „łącze wyrazy szacunku”

5.  Podpis:
Jeśli list dostarczony będzie w formie papierowej, powinien być podpisany własnoręczny podpisem.
Jeśli list wysyłany jest droga elektroniczną podpisz u dołu „imieniem i nazwiskiem”.