Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > Kaliski rynek pracy

Kaliski rynek pracy


DODATKOWE PIENIĄDZE DLA BEZROBOTNYCH (08.06.2012 rok)

1 czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu rozpoczął realizację programów skierowanych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w kaliskim UP. W ich ramach można otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

Pierwszy z programów „Wiedza, doświadczenie, zatrudnienie” skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Osoby spełniające kryteria będą mogły starać się o otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zostaną skierowane na kursy dające kwalifikacje do przewozu rzeczy oraz profesjonalnego kierowcy.

Z drugiego programu „Wracam do pracy” mogą skorzystać osoby po 50 roku życia, w ramach którego również będą mogły ubiegać się o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostaną skierowane na kurs spawania metodą MAG. Dla 5 osób  przewidziane są szkolenia indywidualne.

Programy te realizowane są od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz finansowane są z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wszelkie informacje dotyczące terminów oraz potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w zakładce aktualności.

Tabela poniżej przedstawia informacje oraz  kryteria, które osoby muszą spełniać aby ubiegać się o otrzymanie wsparcia.

Nazwa programu

Wiedza, doświadczenie, zatrudnienie”

„Wracam do pracy”

Cel programu

aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych poniżej 30 roku oraz uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 55 uczestników programu o końca 2012 roku

aktywizacja zawodowa 35 osób bezrobotnych powyżej 50 roku oraz uzyskanie zatrudnienia przez 32 uczestników programu do końca 2012

Skierowany do

osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

 

osoby bezrobotne po 50 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

Wykształcenie

wykształcenie średnie i niższe

poniżej średniego

Staż pracy

do 1 roku

brak danych

Budżet

946.100,00 zł

455.500,00 zł


BEZROBOTNYCH MNIEJ


Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu z kwietnia br., liczba bezrobotnych osób w naszym mieście wynosi 3915. Stopa bezrobocia w stosunku do marca br. spadła z 8,3% do 8,1%. Kaliski PUP dysponuje jeszcze środkami na walkę z bezrobociem. Bezrobotni zainteresowani stażem bądź rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą starać się o finansowe wsparcie. To kierowane jest do określonych grup bezrobotnych.


Stopa bezrobocia z kwietnia br. jest niższa w stosunku do tej odnotowanej o tej samej porze, rok temu. Obecnie wynosi 8,1%, rok temu plasowała się na poziomie 8,7%.

Szacowana stopa bezrobocia w regionie kaliskim wynosi 8,5% (dla porównania w kwietniu 2011r. wynosiła 8,9%).

Spadek stopy bezrobocia związany jest po części ze wzrastającą liczbą wyjazdów za granicę w poszukiwaniu pracy, bądź rozpoczynającymi się pracami sezonowymi.

W kwietniu do PUP wpłynęło 239 ofert pracy.

Od stycznia do marca br. wśród zgłoszonych zapotrzebowań na pracowników najczęściej poszukiwano:

 

-       robotników gospodarczych - 263 oferty,

-       pozostałych pracowników obsługi biurowej -  36,

-       kierowcy samochodu ciężarowego -  24,                                                 

-       sprzątaczki biurowej, hotelowej i podobne -  23,  

-       pomoc kuchenna -  22,

-       techników prac biurowych -  22,

-       sprzedawców -  22,

-       kontrolera jakości wyrobów mechanicznych -  20,              

-       pozostałych specjalistów do spraw społecznych -  20,

-       doradców inwestycyjnych -  20,

-       spedytorów -  16.

                                

                     

 WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu dysponuje środkami na walkę z bezrobociem. Wśród nich są m.in. środki krajowe czy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki z EFS pozwalają na finansowanie staży oraz wsparcie osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Środki te kierowane są do ściśle określonych grup wśród osób bezrobotnych. W czerwcu br. organizowany będzie kolejny nabór wniosków na rozpoczęcie działalności – mówi Anna Matczak z PUP w Kaliszu.

O tym, kto ma szansę na finansowe wsparcie można dowiadywać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. (ul. Stanisława Staszica 47A, tel. 62 768 97 00)

Póki co – od 14 do 25 maja br. realizowany jest nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy dla osób po 50 roku życia. O środki te mogą ubiegać się pracodawcy – dodaje Anna Matczak - Obecnie czekamy też na decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego odnośnie przyznania środków na realizację dwóch programów będących wsparciem dla blisko 100 osób bezrobotnych.

Decyzję w sprawie przyznania środków na realizację kolejnych programów służących do walki z bezrobociem ma podjąć także Minister Pracy i Polityki Społecznej. Około czerwca dowiemy się, na co zostaną przeznaczone.

Informacje dotyczące dostępnych środków i sytuacji na rynku pracy dostępne są na stronie: pup.kalisz.ibip.pl.