Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > O nas

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób młodych pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w przedziale wiekowym 18-29 lat zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego oraz pajęczańskiego.  Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymują wielotorowe wsparcie. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione indywidualne konsultacje z doradcą. Doradca uwzględni możliwości psychofizyczne i sytuację życiową osoby młodej, potrzeby rynku pracy i na podstawie analizy wspólnie z uczestnikiem dokona wyboru odpowiedniej ścieżki rozwoju.  Kolejnym krokiem jest uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu zawodowym, które ma na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy. Uczestnicy wspólnie z doradcą wybierają jedno z trzech oferowanych szkoleń:

  • Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego -  uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej  i praktycznej, otrzymują możliwość zdobycia uprawnień na wózki jezdniowe
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej otrzymują możliwość uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat. B i zdobycia uprawnień prawa jazdy kat. B  
  • Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim - uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji poprzez zewnętrzny egzamin TOEIC Bridge.


Po zakończonym szkoleniu uczestnicy kierowani są na 3-miesięczne staże, w czasie których uzupełniają wiedzę teoretyczną o praktyczne umiejętności. Stanowiska, na którym realizowane są  staże są ściśle powiązane z tematyką szkolenia. Uczestnicy projektu w trakcie odbywania stażu otrzymują wynagrodzenie finansowane z środków unijnych, w wysokości 1750 zł netto/miesiąc. Dodatkowo młodzież może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia oraz stażu. Uczestnicy otrzymują także możliwość dalszego zatrudnienia w miejscu gdzie odbywali staż. Każdy z uczestników ma zapewnione wsparcie pośrednika pracy, z którym wspólnie wybierają zawód zgodny z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

Już od kwietnia szkolenia z zakresu „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” oraz „Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego” zaczęły 2 grupy. W maju planowane jest rozpoczęcie szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim”. Nabór jest wciąż otwarty, więc młode osoby mają jeszcze możliwość zgłoszenia się do projektu. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z szczegółami pod adresem: http://lodzkie.eurogrupa.pl/