Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > Skuteczne kierowanie

Skuteczne kierowanie

SKUTECZNE KIEROWANIE:

Osoba lidera i zespół są ze sobą ściśle powiązane. Wielu celów nie da się w ogóle osiągnąć, nie mając dobrego zespołu. Z drugiej strony zespół nie będzie działał całkowicie sprawnie, jeśli nie poprowadzi go jakiś przywódca, lider.

Z potencjałem liderskim zdaniem eksperta od spraw przywództwa Johna C. Maxwella rodzi się ok. 5% osób. Pozostali ludzie nabywają i rozwijają swoje kompetencje przywódcze. Każdy więc kto chce, może rozwijać w sobie zdolności kierowania innymi.

CECHY DOBREGO LIDERSTWA:

Dobry lider jest przykładem - by prowadzić innych, lider musi najpierw umieć zarządzać samym sobą, dyscyplinować swoje życie. Zarządzanie sobą jest związane z samodyscypliną konieczną w podążaniu za swoim systemem wartości i zasad. By osiągnąć jakikolwiek cel, lider niezmiernie potrzebuje samodyscypliny, w innym razie ulegałby wpływom emocji, które nie zawsze współgrają z osiąganiem celu. By zarządzać sobą, lider musi wiedzieć, co jest ważne w jego życiu, w organizacji, w której pracuje. To co ważne ma naturalnie największy wpływ na rezultaty. Nieświadomość rzeczy najważniejszych powoduje uleganie wpływowi pilnych kwestii, czy realizację planów innych ludzi, mających silniejszy potencjał liderski. Lider potrzebuje wyznaczonych priorytetów dla siebie, swojego zespołu i ich realizowania.


Wytrwałość –
niezłomność w dążeniu do celu, niepoddawnie się po porażkach to jedne z ważniejszych cech wyróżniających dobrych liderów.


Wiarygodność -
możemy stwierdzić, że wiarygodność ma związek z tzw. integralnością wewnętrzną. Jest ona jednością niepodzielnej całości, zgodnością słów i czynów oraz konsekwencją w myśleniu i działaniu niezależną od miejsca i okoliczności. Integralność jest związana z wiarygodnością, wiernością wyznawanym zasadom. Decyduje ona przede wszystkim nie o tym, co robimy, ale kim jesteśmy. To zaś kim jesteśmy, przesądza o tym, jak się zachowujemy. Jak twierdzi Sokrates, kluczem do zdobycia zaufania jest autentyczność, „bycie tym, kim się zdajemy”. Ludzie nie są skłonni podążać za tymi, którzy postępują wbrew temu, co wyznają. Każdy jest oceniany raczej po swoich uczynkach, nie po wielkich słowach. Covey ową spójność opisuje jako zdolność do dawania i dotrzymywania obietnic samym sobie, zgodność słów z czynami.


Entuzjazm –
i idąca za nim wiara w osiągnięcie celów, pasja do tworzenia danego dzieła. Człowiek, który nie wierzy w realizację celu, nie poprowadzi innych, bo nie będzie w stanie wzbudzić w nich entuzjazmu, energii potrzebnej do działania. Lidera cechuje umiejętność zarażania innych pasją do danego przedsięwzięcia.


Chęć pomagania -
dobry lider to także osoba, która chce pomagać innym stać się tym, kim mogą się stać. Tadeusz Oleksyn twierdzi, że niegdyś kierowanie ludźmi było oparte głównie na wydawaniu poleceń i egzekwowaniu posłuszeństwa. Coraz modniejsza staje się jednak chrześcijańska koncepcja przywództwa jako służby określonym wartościom czy społecznościom, traktowaniem człowieka jako podmiotu mającego swoje pragnienia, potrzeby, potencjał i wartość, zaczęto bardziej doceniać zasoby ludzkie organizacji. M. H. McCormack, wskazywany przez Sunday Times jako jedna z najbardziej wpływowych osób we współczesnym świecie, ujmuje to w pewnej tzw. złotej zasadzie – czyń innym tak, jak chcesz, by tobie czynili.


Postawa zwycięstwa -
w życiu ludzi dość często występują trudne okoliczności i w znacznej mierze od postawy wobec nich zależy czy ktoś przezwycięży kryzys, czy się podda. Kiedy zdarzy się człowiekowi upadek, może on się załamać, a może też wyciągnąć z tego wnioski, i wykorzystać go, jako kolejny stopień na drodze ku górze. Wielkie marzenia bez właściwych postaw idących za nimi pozostają tylko niezrealizowanymi, pobożnymi życzeniami. Każdy sukces człowieka zależy od jego podejścia, myślenia i idącego za tym działania. Jeśli firma zamierza zwiększyć swoją wydajność, a nie planuje i nie zmienia w żaden sposób swojej aktywności, nie koryguje swoich postaw, wydajność nie zwiększy się. Żadna organizacja nie przetrwa bez wyznaczonych celów i zaplanowanego działania zmierzającego do ich realizacji.


Balans -
lider musi umiejętnie balansować troskę o ludzi, zespół, dbanie o motywację pracowników z realizowaniem zadań. Oczywiście nie można traktować pracownika jak robota, w sposób nieludzki, ale trzeba także zachować równowagę z wypełnianiem celów, gdyż wszystko ma prowadzić do efektywności organizacji. Niewłaściwe traktowanie pracowników, zła motywacja może przysporzyć firmie problemów, ale równie dobrze nadmierne skupienie się tylko na np. budowaniu więzi z pracownikami czy tym podobne, może odwieść zespół od realizacji zadań, do których organizacja jest przeznaczona, obie skrajności są złe. Lider musi więc mieć właściwą postawę w stosunku do ludzi, ale przede wszystkim nie może zapomnieć o wizji, o tym, że to, co robi jest nakierowane głównie na to, by ją wypełnić.

ŹRÓDŁA:

[1] T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 1997.
[2] M. H. McCormack, O zarządzaniu, Studio Emka, Warszawa 1998.
[3] J. C. Maxwell, Postawa zwycięzcy, Medium, Warszawa 1991.
[4] F. K. Hashimoto, Wygraj siebie, Pallottinum, Poznań 2002.
[5] J. C. Maxwell, Być liderem, Medium, Warszawa.
[6]  A. Kubicka, Lider jako osoba budząca potencjał innych,Poznań 2006